MODRÁ HŘEBENOVKA (Blauer Kammweg) Hřebenovku (Kammweg) lze bezesporu označit za jednu z nejdelších horských turistických tras v německy mluvících oblastech. Ve své nejrozsáhlejší podobě vedla po Krušnohorském hřebeni (Erzgebirgskamm) od Háje u Aše (Hainberg bei Asch) Hainberg (bei Asch) do Labských pískovců (Połobske pěskowčiny, Elbsandsteingebirge), přes Chřibské hory (Kreibitzer Bergland), Lužické hory (Łužiske horiny, Lausitzer Gebirge) Lausitzer Gebirge, Ještědský hřbet (Jeschkengebirge) Jeschkengebirge, Krkonoše (Kyrkonoše, Riesengebirge) Riesengebirge, Orlické hory (Adlergebirge, Góry Orlickie) až do Jeseníků (Altvatergebirge, Wysoki Jesionik).

Pozdrav ze Sněžky - Luže - V. Sněžníku - Smrčníku - Hřebenovka a okolíHistorická pohlednice "Gruss vom Schneekoppe - Lausche - H. Schneeberg - Fichtelberg - Kammweg u. Umgebung" (pozdrav ze Sněžky - Luže - V. Sněžníku - Smrčníku - Hřebenovka a okolí) - archiv p. Matthiase Großera, Melanchtonstraße 01855 Sebnitz (Soběnice, Žebnice, Zebnica), e-mail: post@deutschboehmen.de, tel.: +49 359 718 0787, deutschboehmen.de.

Žandov a okolí či popis takzvaného Saského Švýcarska
Průvodce Saským Švýcarskem s mapou cest
Malířské procházky Saskem
Prehistorie a počátky cestovního ruchu
Saské straně Labských pískovců (Połobske pěskowčiny, Elbsandsteingebirge) se věnoval již r. 1804 Wilhelm Leberecht Götzinger (*1. 9. 1758 Struppen - †23. 4. 1818 Neustadt in Sachsen [Nové Město Saské]) v publikaci "Schandau und seine Umgebung oder Beschreibung der sogenannten Sächsischen Schweiz" (Žandov a okolí či popis takzvaného Saského Švýcarska). Zaměřuje se na rozsáhlé pěší túry a obsahuje nejen cestopis, ale také ilustrativním způsobem zmiňuje fakta o historii, flóře, fauně, topografii a geologii Saského Švýcarska (Sächsische Schweiz, Sakska Šwica) i příhraničí. Chybějící zkušenosti získával díky asistenci specialistům při sběru a následném pojmenovávání rostlin a hmyzu. Po zveřejnění nadále pracoval na aktualizaci, druhé, rozšířené vydání (150 stran) vyšlo r. 1812. Ovšem již v r. 1801 publikoval kolega Carl Heinrich Nicolai (*26. 11. 1739 Berlín - †18. 9. 1823 Lohmen) elaborát "Wegweiser durch die Sächsische Schweiz nebst einer Reisekarte" (Průvodce Saským Švýcarskem s mapou cest). Avšak oba předešli malíř Johann Philipp Veith (*8. 2. 1768 Drážďany - †28. 6. 1837 Drážďany) a spisovatel, archivář a učitel Karl August Engelhardt (*4. 2. 1768 Drážďany - †28. 1. 1834 Drážďany) popisem společných poutí po Labských pískovcích (Połobske pěskowčiny, Elbsandsteingebirge) v l. 1794 a 1795 pod názvem "Mahlerische Wanderungen durch Sachsen" (Malířské procházky Saskem).
Bělá aneb popis západního Saského Švýcarska. Kapesní příručka pro přátele krásné přírody. Vypracoval Carl Merkel. Biskupice, nákladem vlastním. 1826. Budyšín, tisk J. G. Lehmann.
Toulky po děčínském panství. Kapesní příručka pro přátele krásné přírody. Praha. Tisk Moše Israel Landau, Staré Město, Staroměstské náměstí, čís. 935. 1827.
Průvodce po Českém Švýcarsku jak leží v sousedství Saského Švýcarska. Původní vydaní Nakladatelství Julia Reinholda v České Kamenici 1864
Jako další lze uvést spis "Biela oder Beschreibung der westlichen sächsisch-böhmischen Schweiz" (Bělá aneb popis západního Saského Švýcarska) s podtitulem "Ein Taschenbuch für Freunde schöner Natur" (Kapesní příručka pro přátele krásné přírody) soukromého učence, přírodovědce a speleologa Carla Merkela, jenž vyšel r. 1826 v Bischofswerdě (Biskupice, Biskopicy). Převážně levolabská oblast severně od Děčína DěčínD) Podmokly a Děčín. (Dźěčin, Tetschen) Tetschen-BodenbachTetschen (Gerichtsbezirk) je popsána (1827) v bedekru "Wanderungen auf der Herrschaft Tetschen" (Toulky po děčínském panství), jehož autorem je drážďanský malíř Carl Friedrich Grünwald (*1791 - †1849). Neméně půvabná je i práce knížecího lesního adjunkta (1860 - 64) Ferdinanda NáhlíkaRynartic (Rennersdorf) Rennersdorf (Böhmisch-Kamnitz) "Führer durch die Böhmische Schweiz" (Průvodce po Českém Švýcarsku) z r. 1864, pojednávající o skalních útvarech Českokamenického panství (Böhmisch-Kamnitzer Herrschaft).
Prvním turistickým zařízením u Pravčické brány Pravčická brána (Prebischtor) byl hostinec z r. 1826, na jehož místě nechal kníže Edmund Clary-Aldringen (*3. 2. 1813 Vídeň - †21. 6. 1894 Teplice) zbudovat v r. 1881 výletní hotel "Falkennest" (Sokolí hnízdo). Tím připravil Horskému spolku pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz) výtečnou příležitost zpřístupnit r. 1890 soutěsky Kamenice (Kamnitzklamm).


Historie
Vůbec první, kdo na české straně hor přišel s myšlenkou zřídit turistickou cestu od Pravčické brány Pravčická brána (Prebischtor) na Růžovský vrch Růžovský vrchRůžovský vrch - rozhledna (Rosenberg)Růžovský vrch (Rosenberg) Der RosenbergRosenberg, byla r. 1837 provozovatelka pivnice Schanke Gasthaus (Čp. 19) a obchodu s pekařstvím v Kamenické Stráni Kamenická StráňKamenická Stráň - Kesslerův hostinec (Kamnitzleiten - Kesslers Gasthaus) (Kamnitzleiten) KamnitzleitenKamnitzleiten, hostinská Thekla Keßler, která se v této věci obrátila na majitele, knížete Edmunda Clary-Aldringena (*3. 2. 1813 Vídeň, †21. 6. 1894 Teplice). Návrh byl spojen se žádostí o svolení k výstavbě hospody na vrcholu Růžovského vrchu Růžovský vrchRůžovský vrch - rozhledna (Rosenberg)Růžovský vrch (Rosenberg) Der RosenbergRosenberg.
Ač se jednalo o nápad konvenující s rozvojem cestovního ruchu, jakkoli nebyl zcela nový, žádosti vyhověno nebylo, snad proto, že žádná z výše uvedených knih nezmiňovala cestu k Děčínskému zámku (Tetschner Schloß).
Tudíž muselo zakládání horských spolků ruku v ruce s budováním rozhleden a horských hostinců ještě nějaký čas posečkat, podnět k vytyčení turistické stezky v severních Čechách předložil cestmistr (Reisewart) Horského spolku pro nejsevernější Čechy (Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen), Josef MohrRumburku (Romjbor, Rumburg) Rumburg (Stadt).
Se zveřejněním knihy Taschenbuch für Reisende durch den Thüringer Wald (Kapesní průvodce pro návštěvníky Durynského lesa) Julia von Pläncknera (*9. 2. 1791 Penig - †12. 3. 1858 Gotha) z r. 1832 víceméně vznikla prapůvodní podoba dálkové turistické trasy z Blankensteinu do Hörschel pozdější durynskou 'Běžeckou stezkou' Rennsteig, neměla ale odpovídající infrastrukturu.
14. ročník č. 8
14. ročník č. 8
V neděli 13. 4. 1902 se ve Varnsdorfu (Warnoćicy, Warnsdorf) Warnsdorf setkali představitelé severočeských horských spolků zejména z Lužických hor (Zittauer [Lausitzer] Gebirge Lausitzer Gebirge, Łužiske hory, Góry Łużyckie) a dohodli jednotné vytyčení trasy z Ještědu Ještěd (Jeschken) (Jěšćed, Jeschken) Jeschken na Růžovský vrch Růžovský vrchRůžovský vrch - rozhledna (Rosenberg)Růžovský vrch (Rosenberg) Der RosenbergRosenberg. Zprávu v pravidelné rubrice Aus unserer Bergwelt (Ze světa našich hor) otiskl v pátek 1. 8. 1902 orgán svazu horských a přírodovědných spolků "Lusatia" (Verband "Lusatia" der südlausitzischen Natur-und Gebirgsvereine) Gebirgsfreund (Přítel hor) - Illustrierte Zeitschrift für Topographie, Geschichte und Touristik des Riesen- und Isergebirges, des Eulen- und Glatzer Gebirges, des Jeschken- und Lausitzer Gebirges, Nordböhmens und des Spreewaldes - ilustrovaný časopis pro topografii, historii a turistiku v Krkonoších (Kyrkonoše, Riesengebirge) Riesengebirge a Jizerských horách (Isergebirge) Isergebirge, Sovích horách (Eulengebirge) a Králickém Sněžníku (Glatzergebirge), Ještědském hřbetu (Jeschkengebirge) Jeschkengebirge a Lužických horách (Łužiske horiny, Lausitzer Gebirge) Lausitzer Gebirge, severních Čechách a Blatech (Błóta, Błota, Spreewald) vydávaný Arthurem Brownem v Žitavě (Žitawa, Zittau). Od r. 1903 byla většinou značena zinkovými tabulemi s namodro vyraženým 4hrotým hřebínkem. Symbol vynalezl r. 1902 varnsdorfský továrník Otto August.
pozdější emailová varianta (cca 1920)Velká smaltovaná tabulka z domu č. 156/111 v Teplické ulici (Teplitzer Straße) - Podmoklyl PodmoklyD) Podmokly a Děčín. (Bodenbach) BodenbachTetschen-Bodenbach - Dolní Oldřichov část obce Děčín VIII-Dolní Oldřichov (Nieder Ullgersdorf) - sbírka PJT.
poloviční smaltovaná verze k pozemní instalaci (stromy ap.)Exemplář, který zachránil p. Matthias Großer ze Sebnitz (Soběnice, Žebnice, Zebnica), když si po 60ti letech chtěl připomenout, kudy chodil přes Bělou (Biela) do školy v Děčíně [Dźěčin, Jěčina, Tetschen]).
Provozní náklady značení i případných stavebních prací hradily ve svých rajonech příslušné kluby. Konkrétně šlo o: Horský spolek pro nejsevernější Čechy (Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen) - předseda MUDr. Johann Hille (*20. 11. 1852 Velký Šenov [Groß Schönau] - †12. 6. 1925 Krásná Lípa); Horský spolek pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz) - předák Robert Joseph Manzer (*25. 9. 1839 Bohosudov [Mariaschein] - †3. 5. 1913 Děčín [Dźěčin, Jěčina, Tetschen]); Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské hory (Der Deutsche Gebirgsverein für das Jeschken- und Isergebirge) - šéf Josef Beuer a Lusatia - svaz Lužických horských spolků (Lusatia-Verband der Lausitzer Gebirgsvereine) - vedoucí Prof. Dr. Robert Lamprecht. Celkovým dohledem a koordinací byl pověřen rumburský otec ‘hřebenové myšlenky’, Josef Mohr. Nová stezka byla díky úctyhodnému úsilí promptně vyznačena a otevřena již v květnu 1903 a od té doby existuje téměř nepřetržitě.
Nová hřebenová cesta od Ještědu k Růžovskému vrchu od Antona Amanda Paudlera - s 32 iniciálními a jedním úplným obrazem od Augusta Frinda v Mnichově - 3. vydání - Lípa 1904 - nákladem vlastnímPrvní hlavní literární zmínka se nachází v publikaci vydané r. 1904 v České Lípě Böhmisch LeipaČeská Lípa (Čěska Lipa, Böhmisch Leipa) Böhmisch-Leipa (Stadt), Der neue Kammweg (Nová Hřebenovka), prof. Antona Amanda Paudlera (*8. 10 1844 Víska pod Lesy [Walddörfel, Lattenbüschel] - †10. 11. 1905 Praha), vlastivědce Severočeského exkursního klubu (Nordböhmischer Exkursions-Club), jenž se během nádherného léta 1903 pohořími potuloval v doprovodu tehdy mnichovského akademického malíře, tzv. ‘Brožíka Šluknovského výběžku’, Augusta Frinda (*21. 11. 1852 Krásná Lípa - †4. 8. 1924 Krásná Lípa). Zde se můžeme dočíst, že v létě 1903 rozhodla představenstva Německého krkonošského spolku (Deutscher Riesengebirgsverein), Rakouského krkonošského spolku (Österreichischer Riesengebirgsverein) a Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory (Der Deutsche Gebirgsverein für das Jeschken- und Isergebirge) o prodloužení Hřebenovky z Ještědu Ještěd (Jeschken) (Jěšćed, Jeschken) Jeschken
15. ročník č. 7
15. ročník č. 7
na Sněžku (Schneekoppe, Śnieżka). V 15. ročníku časopisu Gebirgsfreund (Přítel hor) je uvedeno, že liberecká pobočka spolku pro Ještědské a Jizerské hory (Reichenberger Ortsgruppe des Jeschken- und Isergebirgsverein) vyznačila úsek z Ještědu Ještěd (Jeschken) (Jěšćed, Jeschken) Jeschken přes Liberec (Rychbark, Librek, Reichenberg) Reichenberg (Stadt), Libereckou výšinu Rozhledna na Liberecké výšině (Hohenhabsburg), Rudolfov (Rudolfsthal), Bedřichov (Friedrichswald), Královku (Königshöhe) Königshöhe, Slovanku (Seibthübel) Seibthübel, Bramberk (Bramberg) Bramberg, Josefův Důl (Josefsthal), Špičák (Tannwalder Spitzberg), Žďár (Brand), Potočnou (Tiefenbach), Tanvald (Tannwald) a Štěpánku (Stephanshöhe) k mostu Seznam mostů přes JizeruKořenově (Wurzelsdorf).
Ve středu 21. 10. 1903 otiskl týdeník Deutsche Volkszeitung článek oznamující, že jablonecká sekce spolku pro Ještědské a Jizerské hory (Gablonz des Jeschken- und Isergebirgsvereins) plánuje vyznačení odbočky z Ještědu Ještěd (Jeschken) (Jěšćed, Jeschken) Jeschken přes Hlubocký hřbet (Lubokaier Kamm, Niederer Kamm), Javorník (Jaberlich) Jaberlich, Jeřmanice (Hermannstal), Jablonec (Jabłońc, Gablonz), Vyhlídku ZASTAVENÍ Č. 9: VYHLÍDKA U DOBRÉ VODY (630 M) (Schnuppstein), Černostudniční hřbet Černá studniceHřbet Černé Studnice je perla mezi Českým rájem a Jizerskými horami (Schwarzbrunnkamm), Smržovku (Morchenstern) a Tanvald (Tannwald) na Štěpánku (Stephanshöhe), kde se obě větve spojí.
Protažení od Karlovského mostu (Karlsthaler Brücke) přes Jizeru (Iser) v Kořenově (Bad Wurzelsdorf) k hotýlku Wawel neboli Schneegrubenbaude zbudovaném kol. r. 1858 (Schneegrubenbaude) u Sněžných jam (Schneegruben) se ujal Rakouský krkonošský spolek (Österreichischer Riesengebirgsverein) a odtud se značením až na Sněžku (Schneekoppe, Śnieżka) pokračoval Německý krkonošský spolek (Deutscher Riesengebirgsverein).
Všechna značení z Ještědu Ještěd (Jeschken) (Jěšćed, Jeschken) Jeschken na Sněžku (Schneekoppe, Śnieżka), vč. souvisejících prací, byla provedena dle MUDr. Franze Hantschela Franz Hantschel (*4. 10. 1844 ChotoviceNového Boru [Bad Kottowitz bei Haida] - †23. 2. 1940 Vídeň) v létě 1904.
Částečné propojení Růžovského vrchu Růžovský vrchRůžovský vrch - rozhledna (Rosenberg)Růžovský vrch (Rosenberg) Der RosenbergRosenbergDěčíem (Dźěčin, Jěčina, Tetschen) - tj. do Růžové (Rosendorf) RosendorfRosendorf (Tetschen) - je zmiňováno již v r. 1904. V této souvislosti cituje výše uváděný Anton Amand Paudler (*8. 10 1844 Víska pod Lesy [Walddörfel, Lattenbüschel] - †10. 11. 1905 Praha) z několika dopisů svého spolužáka, od r. 1880 vedoucího nového útvaru "Rosendorf" Horského spolku pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz), řídícího učitele Franze Josefa KühnelaRůžové (Rosendorf) RosendorfRosendorf (Tetschen). Ten v úterý 24. 11. 1903 píše: "Růžovský vrch (Rosenberg) by zajisté neměl v Hřebenovce scházet. Nicméně, neboť tam turista takřka nezavítá, souhlasím s panem cestmistrem Viktorem Wetzelem z Děčína, aby trasa byla vytyčena od Ledových jam (Eislöchern), za výstupem z lesa by z jízdní cesty odbočila a pokračovala po staré pěšině Malzweg (Sladová), pak po překročení cesty na Srbskou Kamenici Srbská Kamenice (Windisch Kamnitz) (Serbska Kamjenica, Windisch Kamnitz) Windisch-KamnitzWindisch-Kamnitz 5 minut přes les k Novému Světu (Neue Welt). Každopádně stejného názoru je i pan horský vůdce August Frind. Partii z Nového Světa (Neue Welt) přes Bynovec HistorieBynovec - zámek (Binsdorf) (Binsdorf) BinsdorfBinsdorf a Růžový hřeben Růžový hřeben (Rosenkamm) ROSENKAMM (RŮŽOVÝ HŘEBEN) do Děčína by pak pan Wetzel rád svěřil do rukou jiných." V úterý 5. 1. 1904 píše opět, aby zdárný průběh prací potvrdil. V dalším listu z pondělí 11. 2. 1904 ale informuje, že jeden z činovníků (asi horského spolku) namítá, že se turisté mohou vydávat různými směry, přes Edmundovu soutěsku (Edmundsklamm) a údolí (Dürrkamnitzgrund) Suché Kamenice CESTY SUCHÉ KAMENICEVodopády Suché Kamenice (Dürrkamnitz), nebo na Janskou (Jonsbach). Další vývoj značení - z Děčína [Dźěčin, Jěčina, Tetschen]) přes Děčínský Sněžník Děčínský SněžníkSněžník (Hoher Schneeberg) Turm und Gasthaus auf dem Hohen Schneeberg a Krušné hory (Rudohory, Erzgebirge) na Klínovec (Keilberg) - uvádí Anton Paudler v r. 1904 také jako žádoucí.
Hantschelův průvodce hřebenovou cestou z Ještědu u Liberce na Růžovský vrch u Děčína věrně popisující hřebenovou stezku s 1 cestovní mapou a 4 poštovními pohlednicemiÚseku z Ještědu Ještěd (Jeschken) (Jěšćed, Jeschken) Jeschken na Růžovský vrch Růžovský vrchRůžovský vrch - rozhledna (Rosenberg)Růžovský vrch (Rosenberg) Der RosenbergRosenberg se věnuje proslulý autor turistických příruček MUDr. Franz Hantschel Franz Hantschel (*4. 10. 1844 ChotoviceNového Boru [Bad Kottowitz bei Haida] - †23. 2. 1940 Vídeň). Vlastním nákladem vydal více než 80tistránkový svazek, jehož plný titul zněl: Dr. F. Hantschel's Kammweg-Führer von der Jeschkenkoppe bei Reichenberg bis zum Rosenberge bei Tetschen mit Berüchsichtigung der anschliessenden Kammwege mit 1 Wegekarte und 4 Ansichts-Postkarten (Hantschelův průvodce hřebenovou cestou z Ještědu u Liberce na Růžovský vrch u Děčína věrně popisující hřebenovou stezku s 1 cestovní mapou a 4 poštovními pohlednicemi), datován je: Praha-Smíchov, 1905. Tisku se ujal Johann Künstner (*11. 9. 1844 - †14. 7. 1911) z České Lípy Böhmisch LeipaČeská Lípa (Čěska Lipa, Böhmisch Leipa) Böhmisch-Leipa (Stadt) a distribuce antikvariát W. Fiedlera (Johannes Klotz) v Žitavě (Žitawa, Zittau). Digitalizovaná verze z fondu Saské zemské a univerzitní knihovny (Sächsischen Landes- und Univerisätsbibliothek) je dostupná na adrese: digital.slub-dresden.de.
Zde Hantschel píše, že spojovací chodník z Růžové (Rosendorf) RosendorfRosendorf (Tetschen) do Tisé Tisá (Tyssa)Tisá - část (Tyssa)Historie obceTISÁ (Tyssa, Tissa) TyssaTyssaTyssa, v gesci Horského spolku pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz), vedoucí přes Nový Svět (Neue Welt), Bynoveckou výšinu (Binsdorfer Höhe), Růžový hřeben Růžový hřeben (Rosenkamm) ROSENKAMM (RŮŽOVÝ HŘEBEN), Labskou stráž (Elbwarte) a horské pohostinství Kaiseraussicht (Císařská vyhlídka) Der Gasthof ‘Zur Kaiseraussicht’ auf dem Quaderberg na Stoličné hoře Stoliční hora (Quaderberg) také: KvádrbergSTOLIČNÁ HORA (KVÁDRBERK) - Kvádrberk Quaderberg (Quader Berg) Kvádrberk (Quaderberg)Quaderberg až do Děčína (Dźěčin, Jěčina, Tetschen), je již vyznačen, z čehož vyplývá, že spolek rozhodnutí z února 1904 za účelem urychlení zřejmě revidoval. Pokračování v linii Jalůvčí (Kalmswiese), Koňská hlava (Pferdekopf), Děčínský Sněžník Děčínský SněžníkSněžník (Hoher Schneeberg) Turm und Gasthaus auf dem Hohen Schneeberg, Tiské stěny Tiské stěny (Tyssaer Wände) a Tisá Tisá (Tyssa)Tisá - část (Tyssa)Historie obceTISÁ (Tyssa, Tissa) TyssaTyssaTyssa bylo zatím jen naplánováno.
Myšlenku zřizování stezek velice vítali i spolky krušnohorské. Na chomutovském shromáždění reprezentantů Svazu horských spolků severozápadních Čech (Nordwestböhmischer Gebirgsvereins-Verband) konaném v pondělí 29. 2. 1904 padlo rozhodnutí, že 216 km dlouhá trasa po Krušnohorském hřbetu (Erzgebirgskamm) od Děčínského Sněžníku Děčínský SněžníkSněžník (Hoher Schneeberg) Turm und Gasthaus auf dem Hohen SchneebergHáji u Aše (Hainberg bei Asch) Hainberg (bei Asch) bude vyznačena "modrým hřebenem" (Blaukamm). Teplický horský spolek (Teplitzer Gebirgsverein) svůj díl (40 km) z Tisé Tisá (Tyssa)Tisá - část (Tyssa)Historie obceTISÁ (Tyssa, Tissa) TyssaTyssaTyssa ke Kameni tří panství Trojboký hraniční kámen u JáchymovaTrojhranný hraniční kámen - erbovní kámen tří zemí (Dreiherrenstein) u Božího Daru (Gottesgab) Gottesgab (Boží Dar)Gottesgab označkoval již v létě 1904. Průvodce krušnohorskou HřebenovkouK prodloužení do Klínů (Göhren) došlo na náklady a se souhlasem valdštejnské hraběcí vrchnostenské správy (Waldstein'schen Domänedirektion) v Horním Litvínově (Oberleutensdorf) Oberleutensdorf bei Brüx a ve spolupráci s Teplickým horským spolkem (Teplitzer Gebirgsverein) v r. 1905. Celou trasu popsal r. 1907 v monografii Erzgebirgs-Kammwegführer (Průvodce krušnohorskou Hřebenovkou) Josef Franz Brechensbauer (*3. 11. 1867 Chomutov [Komotau] - †9. 9. 1945 Teplice [Ćoplicy, Teplitz]), v r. 1932 vyšlo 3. vydání.
To znamená, že mezi Sněžkou (Schneekoppe, Śnieżka) a Hájem u Aše (Hainberg bei Asch) Hainberg (bei Asch) se již r. 1907 na Hřebenovce skvěla šňůra perel v podobě bezpočtu turistických cílů, horských chat a rozhleden. Plány rakouského horského spolku (Österreichischer Gebirgsverein) ohledně zbudování cest ze Sněžky (Schneekoppe, Śnieżka) do Svobody nad Úpou (Freiheit) zmiňoval Franz Hantschel Franz Hantschel (*4. 10. 1844 ChotoviceNového Boru [Bad Kottowitz bei Haida] - †23. 2. 1940 Vídeň) již v r. 1905.

Po 38 let byla Hřebenovka turistickým klenotem a kousek po kousku se prodlužovala k východu až na Praděd (Altvater) Altvater.
druhou světovou válkou nadešla velmi smutná kapitola její historie. Dá se říci, že žádná ze zúčastněných stran nejednala úplně čestně: megalomanské Hitlerovo Německo, jež po Mnichovské dohodě pohltilo Sudetyříjnu 1938 (původně plánované referendum, o něž Československo žádalo, zamítli Britové a Francouzi) a v březnu 1939 zločinně anektovalo zbytek Československa, ani Češi, kteří v l. 1945 - 48 vyhnali sudetoněmecké obyvatelstvo na základě v mezinárodním právu neexistující kolektivní viny. Osobní utrpení a v celé Evropě napáchané škody byly obrovské, nikdo je nedokáže napravit. A Hřebenovka? Je smutné, že většina horských chat, hostinců a vesnic, stejně jako tradice krušnohorských hřebenů takřka zmizely
.

Nyní chceme vynést některá místa této cesty ze tmy zapomnění na světlo.

Stará Hřebenovka, svazek 1: z Halštrova k Labi po Krušných horáchÚsekem z Háje u Aše (Hainberg bei Asch) Hainberg (bei Asch) do Děčína-Podmoklů (Tetschen-Bodenbach) Tetschen-Bodenbach se zabývá knížka (Fernsichtverlag) z r. 2015 (162 str.) Swena Geißlera z Lomnitz (Łomnica) - Der Alte Kammweg, Band 1: Von der Elster bis zur Elbe durchs Erzgebirge (Stará Hřebenovka, svazek 1: z Halštrova k Labi po Krušných horách). V návaznosti na původní popis Josefa Franze Brechensbauera (‘Z Děčína až do Aše’) líčí charakter trasy procházející několika horstvy, jmenovitě Českým Švýcarskem (Böhmische Schweiz), Krušnohořím (Erzgebirge) a Halštrovskými horami (Elstergebirge).

Stará Hřebenovka, svazek 2: z Růžovského vrchu na SněžkuÚsekem z Růžovského vrchu Růžovský vrchRůžovský vrch - rozhledna (Rosenberg)Růžovský vrch (Rosenberg) Der RosenbergRosenberg na Sněžku (Schneekoppe, Śnieżka) se zabývá knížka (Fernsichtverlag) z r. 2017 (376 str.) Swena Geißlera z Lomnitz (Łomnica) - Der Alte Kammweg, Band 2: Vom Rosenberg zur Schneekoppe (Stará Hřebenovka, svazek 2: z Růžovského vrchu na Sněžku) s podtitulem: Der berümhte historische Fernwanderweg durch die Böhmische Schweiz, über die Lausitzer Berge, den Jeschkenkamm und das Riesengebirge (Známá historická stezka po Českém Švýcarsku, Lužických horách, Ještědském hřbetu a Krkonoších).

Děčín DěčínD) Podmokly a Děčín. (Dźěčin, Jěčina, Tetschen) Tetschen-BodenbachTetschen (Gerichtsbezirk) - Nakléřov Nakléřov (Nollendorf)NAKLÉŘOVNakléřov - kostel sv. Josefa (Nollendorf - Kirche)kostel sv. Josefa (Nollendorf) NollendorfNollendorfNollendorfNollendorf im ErzgebirgeNollendorf
Průvodce krušnohorskou HřebenovkouVýchodiskem byl labský řetězový most (Kaiserin-Elisabeth-Kettenbrücke) císařovny Alžběty (*24. 12. 1837 Mnichov - †10. 9. 1898 Ženeva), jenž od neděle 2. 12. 1855 spojoval dvě ještě v r. 1905 nezávislá města - pravolabský Děčín DěčínD) Podmokly a Děčín. (Dźěčin, Jěčina, Tetschen) Tetschen-BodenbachTetschen (Gerichtsbezirk) a levolabské Podmokly PodmoklyD) Podmokly a Děčín. (Bodenbach) BodenbachTetschen-Bodenbach - mimochodem, obě byla sloučena spolu se Starým městem (Altstadt) r. 1942. Ve čtvrtek 8. 7. 1915 jej poničil požár. Svými 135 m n. m. představuje v každém případě naprosto nejnižší bod celé Hřebenovky, jež z podmokelského předmostí stoupala ulicí Červený vrch (Rotbergstraße) k osadě Žlíbek část obce Žlíbek (Bösegründl), kde ještě v r 1907 fungoval hostinec "Zum Morgenstern" (U Jitřenky). Poté klesala do údolí Bělského potoka (Biela) a pokračovala proti proudu po levobřežní obecní cestě do Nové Bělé (Neu-Biela) a od nejvýše položené hospody se po levém úbočí ubírala ke hřebeni a lesem šplhala na Děčínský Sněžník Děčínský SněžníkSněžník (Hoher Schneeberg) Turm und Gasthaus auf dem Hohen Schneeberg. Od horského hostince a rozhledny vedla jižními skalami - s krásnými výhledy na Jílovské údolí Jílovský potok (Eulautal) a České středohoří ceskestredohori.cz: České středohoří (Böhmisches Mittelgebirge) Böhmisches Mittelgebirge - po staré stezce do vsi Sněžník Sněžník (Schneeberg). V ostře levotočivé zatáčce silnice do Tisé Tisá (Tyssa)Tisá - část (Tyssa)Historie obceTISÁ (Tyssa, Tissa) TyssaTyssaTyssa odbočila ke hřbetu Tiských stěn Tiské stěny (Tyssaer Wände), jimiž se "Skalní branou" (Torloch) provlékla ke kostelu Kostel sv. Anny - TisáKostel sv. Anny v Tisé. Ze směru k Petrovicím Petrovice (Peterswald) (Peterswald) PeterswaldPeterswald (Petrovice)Peterswald se mírně odkláněla, překonávala nevysoké údolní návrší s rozptýlenou zástavbou, míjela vlevo ležící pozůstatky někdejšího statku Šonštejn SchönsteinŠenštejn (Schönstein) a loukami i lesy, kolem Cihlářského rybníka Tisá Cihlářský rybník - Lázně (Tyssa Ziegelteich - Strandbad) (Ziegelteich), mířila přes Horní Les HORNÍ LES (Oberwald)Horní Les (Oberwald) také: Oberwaldtdorfčást obce Horní Les (Oberwald) k Panenské Panenská (Jungferndorf)Panenská (Jungferndorf) (Jungferndorf) JungferndorfJungferndorf pod vpravo se nacházejícím vrcholkem (686 m) Sandkopf (Písková hlava). Po 24 km se putující ocitl v Nakléřově Nakléřov (Nollendorf)NAKLÉŘOVNakléřov - kostel sv. Josefa (Nollendorf - Kirche)kostel sv. Josefa (Nollendorf) NollendorfNollendorfNollendorfNollendorf im ErzgebirgeNollendorf, kde svého času hostinec Josefa Güttlera nabízel dobré jídlo i ubytování.
Na strmé pískovcové Pastýřské stěně Pastýřská stěnaPastýřská stěna (Schäferwand) SchäferwandPodmoklech PodmoklyD) Podmokly a Děčín. (Bodenbach) BodenbachTetschen-Bodenbach dnes samozřejmě naleznete ze široka daleka viditelnou restauraci s krásným výhledem na město a Labské údolí D) Polabské hory pískovcové (Elbtal). Rovněž je opět možné podniknout výlet na Sněžník Děčínský SněžníkSněžník (Schneeberg) Turm und Gasthaus auf dem Hohen Schneeberg a v sezóně si tu zajistit pobyt (Restaurace Pod Rozhlednou, Sněžník 125, 405 02 Jílové, 723m.cz) Penzion a restaurace Pod Rozhlednou. Původní je ovšem jen rozhledna Rozhledna Děčínský Sněžník. Švýcarský dvůr (Schweizerhof) před vsí Sněžník Sněžník (Schneeberg) doporučovaný v průvodci z r. 1907 dosud stojí, nyní už ale jako Hřebenová bouda (Kammwegbaude). V Tiských stěnách Tiské stěny (Tyssaer Wände) lze navštívit Turistickou chatu (Touristenbaude). Trasa z Tisé Tisá (Tyssa)Tisá - část (Tyssa)Historie obceTISÁ (Tyssa, Tissa) TyssaTyssaTyssa na Horní Les HORNÍ LES (Oberwald)Horní Les (Oberwald) také: Oberwaldtdorfčást obce Horní Les (Oberwald) je značena červeně a Nakléřov Nakléřov (Nollendorf)NAKLÉŘOVNakléřov - kostel sv. Josefa (Nollendorf - Kirche)kostel sv. Josefa (Nollendorf) NollendorfNollendorfNollendorfNollendorf im ErzgebirgeNollendorf je v současné době k pobytu a stravování vhodný jen stěží, neboť v žádném z mála zbývajících domů hostinec není. Koneckonců, nepatrné zbytky zdí někdejší Císařské rozhledny Nakléřov - rozhledna (Nollendorf - Ausichtsturm)Císařská rozhledna na Nakléřově (Kaiserwarte), v r. 1921 přejmenované na Carl-Weis-Warte po ústeckém zakladateli horského spolku, mluví za vše. Dříve ji cestující sotva mohl vynechat. Jako spolehlivý cíl pro ubytování je možno navrhnout Tisou Tisá (Tyssa)Tisá - část (Tyssa)Historie obceTISÁ (Tyssa, Tissa) TyssaTyssaTyssa, přirozeně stylové je i náhorní plato Děčínského Sněžníku (Schneeberg-Plateau).


Východní Krušné hory (Wuchodne Rudne hory, Osterzgebirge) - Děčín DěčínD) Podmokly a Děčín. (Dźěčin, Jěčina, Tetschen) Tetschen-BodenbachTetschen (Gerichtsbezirk)
Trasa z Cínovce (Zinnwald) k Labi (Łobjo, Elbe) je v současné době saskými milovníky hor velmi navštěvována, a to jak lyžaři, tak cyklisty, s přízviskem "Hohe Tour" (Krušnohorská lyžařská magistrála) je nesmírně populární obzvláště v zimě. Ubírá se z Cínovce (Zinnwald) do Předního Cínovce Přední Cínovec (Vorder-Zinnwald)Fotogalerie o.s. Projekt Přední Cínovec (Vorder-Zinnwald, Vorderzinnwald) VORDERZINNWALD, po lesní cestě Bierweg FLUR- UND WEGENAMEN IN VORDERZINNWALD (Pivní) na Komáří hůrku Kněžiště - Komáří vížka (Mückenthürmchen, Mückenberg)Rozhledna Komáří vížkaKomáří vížka u Teplic (Mückenberg, Mückentürmchen) Komárí hurka/Mückenberg, pak kolem Goldammerova kříže GOLDAMMERKREUZ - Goldammerův křížPříběh Goldammerova kříže ve Fojtovicích (Goldammerkreuz) přes Habartice Habartice (Ebersdorf)HABARTICE (Ebersdorf)Habartice (Ebersdorf)Habartice (Ebersdorf) EbersdorfVoitsdorf, Ebersdorf und Böhmisch Müglitzehemalige Ortslage Ebersdorf/HabarticeEbersdorf, Adolfov Adolfov (Adolfsgrün)Adolfov (Adolfsgrün)ADOLFOVADOLFOV (Adolfsgrün) AdolfsgrünAdolfsgrünAdolfsgrünVětrov Větrov (Streckenwald)Větrov (Streckenwald) (Streckenwald) StreckenwaldStreckenwald, kříží cestu Friedrichstraße a pokračuje na Nakléřov Nakléřov (Nollendorf)NAKLÉŘOVNakléřov - kostel sv. Josefa (Nollendorf - Kirche)kostel sv. Josefa (Nollendorf) NollendorfNollendorfNollendorfNollendorf im ErzgebirgeNollendorf, Panenskou Panenská (Jungferndorf)Panenská (Jungferndorf) (Jungferndorf) JungferndorfJungferndorf a Horní Les HORNÍ LES (Oberwald)Horní Les (Oberwald) také: Oberwaldtdorfčást obce Horní Les (Oberwald), míjí bývalou plovárnu (Strandbad) na Cihlářském rybníce Tisá Cihlářský rybník - Lázně (Tyssa Ziegelteich - Strandbad) (Ziegel Teich) a ústí do Tisé Tisá (Tyssa)Tisá - část (Tyssa)Historie obceTISÁ (Tyssa, Tissa) TyssaTyssaTyssa. Za Nakléřovem Nakléřov (Nollendorf)NAKLÉŘOVNakléřov - kostel sv. Josefa (Nollendorf - Kirche)kostel sv. Josefa (Nollendorf) NollendorfNollendorfNollendorfNollendorf im ErzgebirgeNollendorf lze též podejít novou dálnici D8/A17 a posléze vystoupat na Krušnohorský hřeben (Erzgebirgskamm). Vlevo, mezi Krásným Lesem Krásný Les (Schönwald)Krásný Les - dolní část (Schönwald) (Schönwald) Ansichten von SchönwaldSchönwaldKapelle Schönwald a Petrovicemi Petrovice (Peterswald) (Peterswald) PeterswaldPeterswald (Petrovice)Peterswald se vypíná Špičák Pozorovací hláska Petrovice (Špičák)Špičák (Spitzberg, Sattelberg)
Přírodní rezervace Špičák u Krásného LesaŠpičák u Krásného LesaŠPIČÁK U KRÁSNÉHO LESAŠpičák u Krásného Lesa (Spitzberg, Sattelberg) Špičák/SattelbergDer Sattelberg bei SchönwaldSattelberg, také zde stávala hospoda, z níž se dochovaly jen zbytky základového zdiva. Na západní straně nedalekého vrcholu spočívá vrstva druhohorního pískovce, jež je vlastně součástí horolezecké oblasti Labských pískovců (Połobske pěskowčiny, Elbsandsteingebirge).
Tisá Tisá (Tyssa)Tisá - část (Tyssa)Historie obceTISÁKnoflíkáři z Tisé (Tyssa, Tissa) TyssaTyssaTyssa je na hřebenových stezkách klasickým místem odpočinku, k němuž láká řada zdejších hostinců, nad obcí vznešeně trůní Tiské stěny Tiské stěny (Tyssaer Wände), vše tu vždy stojí za návštěvu. Příznivci horolezectví najdou četné příležitosti v blízkých osadách Rájec Rájec (Raiza) (Raiza) a Ostrov Ostrov (Eiland) (Eiland) EilandEiland bei Tyssa (Ostrov u Tisé). Zejména v zimě, kdy je vše pokryto vrstvami jinovatky a sněhem, přitahuje atraktivní lokalita pěší turisty i lyžaře.
Tisé Tisá (Tyssa)Tisá - část (Tyssa)Historie obceTISÁKnoflíkáři z Tisé (Tyssa, Tissa) TyssaTyssaTyssa trasa pokračuje do Sněžníku Sněžník (Schneeberg). U křižovatky před vsí stojí hotel někdejšího majitele Albina Hübnera - Kammwegbaude, nápis byl na fasádě viditelný až do 90. let. Dodnes funguje, ovšem již jako Hřebenová bouda. Odtud stezka stoupá po příjezdové cestě na Děčínský Sněžník Děčínský SněžníkSněžník (Hoher Schneeberg) Turm und Gasthaus auf dem Hohen Schneeberg. Zde se otevírají výhledy na Saské Švýcarsko (Sakska Šwica, Sächsische Schweiz), Drážďany (Drježdźany, Dresden) i do mnoha dalších směrů na nejrůznější horstva, za dobré viditelnosti je poměrně snadné rozeznat siluetu Ještědu Ještěd (Jeschken) (Jěšćed, Jeschken) Jeschken. Ze Sněžníku Děčínský SněžníkSněžník (Schneeberg) Turm und Gasthaus auf dem Hohen Schneeberg pěšina klesá k východu, přes lesy do Bělé (Biela) a Podmoklů PodmoklyD) Podmokly a Děčín. (Podmokły, Bodenbach) BodenbachTetschen-Bodenbach, kde u labského mostu dosahuje svého nejnižšího bodu.
Z výše zmíněné stezky "Hohe Tour" je možno sejít ze Sněžníku Děčínský SněžníkSněžník (Schneeberg) Turm und Gasthaus auf dem Hohen Schneeberg přes Maxičky Maxičky - Maxdorfčást obce Děčín XVIII-MaxičkyCESTY KAMENNOU MINULOSTÍ - OBLAST A: MAXIČKY - SNĚŽNÍK - JÍLOVÉ (Maxdorf) do osady Schöna, nebo Dolního Žlebu Dolní Žleb (Niedergrund)Dolní Žleb - část obce (Nieder Grund an der Elbe)Dolní Žleb - Niedergrund (Niedergrund).

Děčín DěčínD) Podmokly a Děčín. (Dźěčin, Jěčina, Tetschen) Tetschen-BodenbachTetschen (Gerichtsbezirk) - Jedlová JedlováJedlová (Tannenberg) Tannenberg
Děčína DěčínD) Podmokly a Děčín. (Dźěčin, Jěčina, Tetschen) Tetschen-BodenbachTetschen (Gerichtsbezirk) cesta vede na Stoličnou horu Stoliční hora (Quaderberg) také: KvádrbergSTOLIČNÁ HORA (KVÁDRBERK) či Kvádrberk Quaderberg (Quaderberg) Kvádrberk (Quaderberg)Quaderberg a cípem osamělé krajiny "Zappenland" (Zadní země) Zadní země (České Švýcarsko) fotky zničených kempů se kolem Ludvíkovic Historie (Loosdorf, Losdorf) Loosdorf ubírá na Růžový hřeben Růžový hřeben (Rosenkamm) nad labskou průrvou masivem pískovcové desky (Sandsteinplatte) a přes Kamenský vrch (Hainhübel) s bývalým hostincem - dříve Bynovecká výšina (Binsdorfer Höhe) - pokračuje do Bynovce HistorieBynovec - zámek (Binsdorf) (Binsdorf) BinsdorfBinsdorf. Od Kvádrberku Quaderberg (Quaderberg) Kvádrberk (Quaderberg)Quaderberg po Bynoveckou výšinu (Binsdorfer Höhe) se vine souběžně s dálkovou stezkou Schlängelweg (Hadovka) vedoucí z Litoměřic C) Litoměřice.Litoměřice (Leitmeritz)LITOMĚŘICE///LEITMERITZ (Litomericy, Leitmeritz) Leitmeritz do Pirny (Perno, Pěrno, Pirno). Pak je to jen 2 km po silnici do Růžové (Rosendorf) RosendorfRosendorf (Tetschen). Před obcí, u hájenky Nový Svět (Neue Welt), ale odbočí vpravo na polní cestu, z níž lze pak vystoupit na Růžovský vrch Růžovský vrchRůžovský vrch - rozhledna (Rosenberg)Růžovský vrch (Rosenberg) Der RosenbergRosenberg, jehož vrchol kdysi zdobila rozhlednarestaurací.
Dále směřuje do Kamenické Stráně Kamenická StráňKamenická Stráň - Kesslerův hostinec (Kamnitzleiten - Kesslers Gasthaus) (Kamnitzleiten) KamnitzleitenKamnitzleiten a Kostelní cestou Kostelní cesta (Kirchsteig) (Kirchsteig) sestoupí do sluje Peklo (Hohle Teufe) v údolí říčky Kamenice (Kamjenica, Kamnitz), kde kousek proti proudu leží trosky Dolského mlýna DOLSKÝ MLÝN - JETŘICHOVICE, ČESKÉ ŠVÝCARSKODolský mlýnDolský mlýn; GrundmühleDolský mlýn (Grundmühle) (Grundmühle) Die Grundmühle in der Kamnitzklamm. Prosperoval tu zájezdní hostinecpřístavištěm pramic (zanikl v r. 1939). Směrem k Ještědu Ještěd (Jeschken) (Jěšćed, Jeschken) Jeschken pak vchází do údolí (Bielagrund) Jetřichovické Bělé (Große Biele, Bielebach), po chvíli odbočuje vpravo a překonává údolní svah a Všemilskou planinu (Hochfläche) - tzv. Všemilskou Folgu Na Všemilské planině (Folgen, Schemmler Folgen) (Schemmelner Folgen) na levém (ortograficky správně na pravém) břehu Kamenice (Kamjenica, Kamnitz), v opačném směru se mohl unavený výletník svézt pramičkou ve Ferdinandově soutěsce Ferdinandova soutěska - Hřensko, České Švýcarsko (Ferdinandsklamm). Poté se ubírá silnicí na Jetřichovice Jetřichovice (Dittersbach)JetřichoviceJetřichovicko (Dittersbach) Dittersbacher Gebiet, z níž odbočuje ke Grieselovu mlýnu (Grieselmühle) u vstupu do Pavlínino údolí Pavlínino údolí (Paulinengrund). Zde údolí opouští, zahýbá vpravo, šplhá do svahu Větrného vrchu (Ottenberg) a míří na Kunratice Kunratice u České Kamenice (Kunnersdorf), před vsí ostře zatáčí vlevo do Lipnice Lipnice (Limbach, Limpach), Lísky Líska (Hasel) Hasel a k sedlu pod Studencem StudenecStudenec (Kaltenberg)Studenec - Kinského chata (Kaltenberg - Kinsky-Baude)Kinsky-Baude (Kaltenberg) KaltenbergKaltenberg. Napravo stojí velký kamenný pomník na paměť padlým, r. 1756 se v okolí Studence StudenecStudenec (Kaltenberg)Studenec - Kinského chata (Kaltenberg - Kinsky-Baude)Kinsky-Baude (Kaltenberg) KaltenbergKaltenberg odehrály prudké boje Rekonstrukce bitvy 1757Ústup pruských vojsk severními Čechami v roce 1757 mezi Prusy a Rakušany. Vycházka na Studenec StudenecStudenec (Kaltenberg)Studenec - Kinského chata (Kaltenberg - Kinsky-Baude)Kinsky-Baude (Kaltenberg) KaltenbergKaltenberg se v každém případě vyplatí, byť jen stěží rozeznatelné základy horské chaty (Kinsky Baude) knížete Ferdinanda Kinského vypovídají o někdejší pohostinnosti místa.
Nyní tu stojí rozhledna, jejíž historii by se dala věnovat celá kapitola: Stavbu nové železné rozhledny inicioval děčínský Horský spolek pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz) až o 20 let později. V úterý 24. 4. 1888 začal stavitel Gustav Dittrich budovat 80 cm vysoké základové bloky, do nichž byla 8 mohutnými, přes metr dlouhými a téměř 4 cm silnými šrouby ukotvena 16,2 m vysoká nýtovaná konstrukce, zhotovená Pražskou akciovou strojírnnou (Prager Maschinenbau A. G.), dříve Ruston a spol. (Ruston & Co.) Na vyhlídkovou plošinu věže pro 25 osob se vystupovalo točitým schodištěm s 92 schody a několika odpočívadly. Nová rozhledna byla slavnostně otevřena v sobotu 15. 7. 1888 a do konce roku na ni vystoupilo přes 5000 návštěvníků. O 2 roky později byla dokončena čedičem dlážděná výstupová cesta na vrchol a v r. 1893 nechal kníže Ferdinand Kinský vedle rozhledny postavit dřevěnou chatu (Kinsky Baude) letního hostince. Návštěvníkům sloužila až do 50. l. 20. stol., kdy vyhořela, takže dnes tu z ní najdeme už jen základy se zbytkem zděného sklepa. Protože rozhledna nebyla od 2. světové války udržována, postupně chátrala a výstup se stával nebezpečným. Železná konstrukce byla silně narušená korozí a vyhlídková plošina i odpočívadla mezi schody se rozpadly na prach. R. 1995 zahájil děčínský spolek Amici Decini jednání o obnově, ale proti záměru se postavily Lesy ČR i Správa CHKO Lužické hory. V květnu 1996 měla být věž dokonce zbořena, k demolici naštěstí nedošlo a v pátek 28. 3. 1997 byla unikátní stavba prohlášena za kulturní památku. Teprve po dlouhých jednáních ale mohlo město Česká Kamenice Česká KameniceČeská Kamenice (Böhmisch Kamnitz) Böhmisch KamnitzBöhmisch KamnitzBöhmisch-Kamnitz za podpory Občanského sdružení Studený a Lipnice zahájit v r. 2007 obnovu zchátralé věže. Ve dnech 17. - 19. 9. byla konstrukce za pomoci vrtulníku mělnické společnosti Aerocentrum z vrcholu po částech snesena a litoměřická firma Lana provedla během r. 2008 celkovou opravu. Obnovená konstrukce pak byla po několika neúspěšných pokusech v sobotu 14. 3. 2009 opět vynesena na vrchol. Po dokončení všech prací byla rozhledna v neděli 21. 6. 2009 znovu slavnostně otevřena.
Ze sedla je napravo vidět Zlatý vrch Zlatý vrch - Stříbrný vrchZlatý vrchZlatý vrch - Velký Rybí vrch - (Gold Berg - Grosser Fisch Berg) Goldberg - SilberbergGoldberggeologicky zajímavými odkryvy s dokonale vyvinutou sloupcovou odlučností v tělese olivinického alkalického čediče bazalt (čedič), cesta ovšem pokračuje vpravo k hájovněKřížového buku (Kreuzbuche) Kreuzbuche, kde dnes sídlí malé muzeum pohraničního opevnění. Občas je tu v provozu malé občerstvení.
Další varianta sice není původní, leč líbeznější, vede od Grieselova mlýna (Grieselmühle) Pavlíniným údolím Pavlínino údolí (Paulinengrund) přes Studený StudenýHistorie obcí Studený a Lipnice (Kaltenbach) Kaltenbach, Studenec StudenecStudenec (Kaltenberg)Studenec - Kinského chata (Kaltenberg - Kinsky-Baude)Kinsky-Baude (Kaltenberg) KaltenbergKaltenberg a sedlem U Křížového buku (Sattel an der Kreuzbuche) ke Křížovému buku (Kreuzbuche) Kreuzbuche.
Originální trasa ubíhá na Krásné Pole Krásné PoleKrásné Pole (Schönfeld) a Horní Chřibskou Horní ChřibskáHorní Chřibská (Oberkreibitz), tudíž obchází severní partie Chřibských hor CHŘIBSKÉ HORY (Kreibitzer Bergland) a za lázeňským letoviskem Malý Semerink (Klein Semmering) stoupá osadou Jedlová Jedlová (Tannendörfel) Tannendorf na Jedlovou JedlováJedlová (Tannenberg) Tannenberg. Též je možné vydat se po značené cestě od Křížového buku (Kreuzbuche) Kreuzbuche do Chřibských hor CHŘIBSKÉ HORY (Kreibitzer Bergland), tzn. kolem Javoru Javor (Großer Ahrenberg) Javor (Grosser Ahrenberg), Malé Tisové Velká Tisová - Malá Tisová (Kleiner Eibenberg) Velká Tisová - Malá Tisová (Grosser und Kleiner Eibenberg) a Velké Tisové Velká Tisová - Malá Tisová (Großer Eibenberg) Velká Tisová - Malá Tisová (Grosser und Kleiner Eibenberg)žel. st. Jedlová (E. St. Tannendorf) - dříve (1938 - 45) nádraží Tolštejn (Bahnhof Tollenstein) a odtud na vrchol Jedlové JedlováJedlová (Tannenberg) Tannenberg. Hostinec i věž bouřím času odolaly. Poutník se může posílit a pak z rozhledny popatřit další cíle, jež Lužická hornatina, resp. Šluknovská pahorkatina (Łužiske hory, Lausitzer Bergland) nabízí.

Jedlová JedlováJedlová (Tannenberg) Tannenberg - Ještěd Ještěd (Jeschken) (Jěšćed, Jeschken) Jeschken
Jedlové JedlováJedlová (Tannenberg) Tannenberg se spouští k troskám Tolštejna TolštejnTolštejn (Tollenstein) (Tollenstein) Burgruine Tollenstein s malým hostincem a klesá k osadě Lesné Lesnéčást obce Lesné (Innozenzidorf) Innozenzidorf (Buschdörfel = Lesní víska), oficiální název zněl Innozenzidorf či Innozenzidörfel (po r. 1700 založil majitel panství, kníže Antonín Florián z Lichtenštejna [*28. 5. 1656 zámek Wilfersdorf - †11. 10. 1721 Vídeň], pod pověstmi opředeným Lesním mlýnem [Buschmühle] novou osadu, jíž na počest papeže Innocence XI. [1676 - 89] nebo Innocence XII. [1691 - 1700] pojmenoval Inocencidorf, snad že byl v l. 1687 - 94 vyslancem císaře Leopolda I. u papežské kurie). Překvapující hustota dnešních domů je v poněkud podivuhodném protikladu vůči dosavadní zdejší historii. Poté dlouhými svahy šplhá k návrší Ptačinec Ptačinec - TrojhranPTAČINEC / VOGELHERD (Vogelherd = čihadlo) Vogelherd - Dreiecker s nevelkou skalkou Trojhran Ptačinec - Trojhran (Dreieckerstein) Vogelherd - Dreiecker na hranicích, po nichž zdolává Luž Luž / LauscheLUŽ / LAUSCHELuž - chata (Lausche) (Łysa, Lausche) Lausche, nejvyšší vrchol Lužických hor (Łužiske horiny, Lausitzer Gebirge) Lausitzer Gebirge, i tady stávala hospoda, požárem žel vzala za své.
Luže Luž / LauscheLUŽ / LAUSCHELuž - chata (Lausche) (Łysa, Lausche) Lausche kopíruje hraniční čáru a v sedle Wache Wache (Haus Nr. 145) (Stráž) WACHEWache (Die Wache) také: Wacha, Stráž - na české straně býval prostorný hostinec "Zur Wache", též "Deutsche Wacht" - míjí okraj protáhlé vsi Waltersdorf (Waalerschdurf) Waltersdorf a Krkavčí kameny Krkavčí kameny u Dolní SvětléKRKAVČÍ KAMENY / RABENSTEINKrkavčí kameny - výletní hostinec (Rabenstein) (Rabenstein) RabensteineRabenstein (Nieder-Lichtenwalde) - rovněž s někdejší restaurací - nad Dolní Světlou Dolní Světlá - Horní Světlá (Nieder Lichtenwalde) Dolní Světlá - Horní Světlá (Niederlichtenwalde - Oberlichtenwalde) - pak Plešivec (Plissenberg) směrem na Valy (Schanzendorf) u Krompachu (Krombach) a přes Jánské kameny (Johannisstein) s po celá desetiletí chátrající hospodou "Zur Johannisstein", jíž nechal na pozemku zaniklého dvora U Tří lip (Dreilindengut) vybudovat r. 1880 Anton Zippe z Krompachu (nyní snad renovovaná), pak do ojvínské (Ojbin, Oybin) osady Hain (Háj). Nalevo od turistické trasy je to jen "ein Katzensprung" (kočičí skok) ke skalnímu městu Jonsdorfer Felsenstadt s lezeckou stezkou na mohutný skalní masiv Nonnenfelsen (Jeptišky), zkušený praktik ovšem upřednostní návštěvu vyhlídkové terasy u horského hostince (Berg-Restaurant zum Nonnenstein). V údolí pod skalami je vidět Jonsdorf (Janov) s komfortním hotelem Gondelfahrt lákajícím k idylické projížďce na lodičkách po jezeře. Nedaleká lokalita Mühlsteinbrüche (Lomy na mlýnské kameny) směrem k Hainu (Háj) představuje nevelké, ale členité skalnaté, geologicky zajímavé území a rovněž stojí za návštěvu.

Mapy:
Das nördlichste Böhmen (Nejsevernější Čechy) s vložkami Saského Švýcarska (Sächsische Schweiz) a okolí Sněžníku (Schneeberg) - měřítko 1:75.000 - vydal (1890 - 1919) Horský spolek pro nejsevernější Čechy (Gebirgsverein für nördlichste Böhmen) v Krásné Lípě (Schönlinde)Das nördlichste Böhmen (Nejsevernější Čechy) - měřítko 1:75.000 - vydal (1890 - 1919) Horský spolek pro nejsevernější Čechy (Gebirgsverein für nördlichste Böhmen) v Krásné Lípě (Schönlinde) - kresba Anton Richter - litografie a tisk Franz Strobach (*9. 7. 1837 V. Šenov - †19. 5. 1919 V. Šenov) & Sohn; Velký Šenov v Č. Velký Šenov (Gross-Schönau i. B.) Groß-Schönau


Nová mapa severních Čech, Horní Lužice a Saského Švýcarska - měřítko 1:75000 - litografie a tisk: firma Carl Christian Meinhold & Synové, s. r. o. v Drážďanech - vydavatel: majitel knižního obchodu a tiskárny Heinrich Pfeiffer (*5. 9. 1862 Brtníky - †3. 11. 1936 Rumburk), Rumburk (1910)Nová mapa severních Čech, Horní Lužice a Saského Švýcarska (oldmapsonline.org) - měřítko 1:75000 - litografie a tisk: firma Carl Christian Meinhold & Synové, s. r. o. v Drážďanech (Drježdźany) - vydavatel: majitel knižního obchodu a tiskárny Heinrich Pfeiffer (*5. 9. 1862 Brtníky Brtníky | Šternberk | Quo vadis, Brtníky?Brtníky - Zeidler [Zeidler Zeidler] - †3. 11. 1936 Rumburk [Romjbor, Rumburg Rumburg (Stadt)]), Rumburk (1910).

Mapa Čes. Středohoří (Východní část) ‘Od Sedla po Ještěd’ s vloženou mapou: ‘Zřícenina Kokořín’ - Karte vom Böhm.- Mittelgebirge (Östlicher Teil) ‘Vom Geltsch zum Jeschken’ - Anschluß: siehe Nebenkarte ‘Ruine Kokořin’ - měřítko 1:75000 - vydavatel (1939): firma Carl Christian Meinhold & Synové, s. r. o. v Drážďanech (Drježdźany) - kresba: Paul G. Winkler (*29. 10. 1887 Berlín - †po 1963 Berlín)Mapa Čes. Středohoří (Východní část) „Od Sedla po Ještěd“ s vloženou mapou: „Zřícenina Kokořín“ - Karte vom Böhm.- Mittelgebirge (Östlicher Teil) „Vom Geltsch zum Jeschken“ - Anschluß: siehe Nebenkarte „Ruine Kokořin“ - měřítko 1:75000 - vydavatel (1939): firma Carl Christian Meinhold & Synové, s. r. o. v Drážďanech (Drježdźany) - kresba: Paul G. Winkler (*29. 10. 1887 Berlín - †po 1963 Berlín).

Mapa Čes. Středohoří (Západní část) s vloženou mapou (v měřítku hlavní mapy) - Karte vom Böhm.- Mittelgebirge (Westlicher Teil) - Anschluß: siehe Nebenkarte (im Maßstab der Hauptkarte) - měřítko 1:75000 - vydavatel (1941): firma Carl Christian Meinhold & Synové, s. r. o. v Drážďanech (Drježdźany) - kresba: Paul G. Winkler (*29. 10. 1887 Berlín - †po 1963 Berlín)Mapa Čes. Středohoří (Západní část) s vloženou mapou (v měřítku hlavní mapy) - Karte vom Böhm.- Mittelgebirge (Westlicher Teil) - Anschluß: siehe Nebenkarte (im Maßstab der Hauptkarte) - měřítko 1:75000 - vydavatel (1941): firma Carl Christian Meinhold & Synové, s. r. o. v Drážďanech (Drježdźany) - kresba: Paul G. Winkler (*29. 10. 1887 Berlín - †po 1963 Berlín).


WANDERKARTE fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes von Mittel- und Erzgebirge - Turistická mapa údolí Labe a přilehlého Středo- i KrušnohoříTuristická mapa údolí Labe a přilehlého Středo- i Krušnohoří - měřítko 1:75.000 - 5. korigované vydání - s vloženými mapkami: Pirna - Petrovice, Königstein - obec Sněžník (Pirna - Peterswald. Königstein - Dorf Schneeberg.) - měřítko 1:150.000 - a Výstupy na Milešovku MilešovkaMilešovka - Absteige vom Donnersberg (Milleschauer) Milešovka - Milleschauer Berg, Donnersberg a Značení cest v labských pohořích - levý břeh: z Labských vrchů LABSKÉ VRCHY (Elbebergen) k Dolním Zálezlům Dolní Zálezly (Salesel)DOLNÍ ZÁLEZLY (Salesel) (Salesel) Salesel a Prackovicím Prackovice (Praskowitz)Prackovice - Praskowitz (Praskowitz), pravý břeh: na Vysoký Ostrý Vysoký Ostrý (Hohe Wostrei) a z Varhoště Varhošť a MachaVarhošťVarhošť (Aarhostwarte) (Aarhorst) Aarhorst do Kundratic Kundratice (Kundratitz)KundraticeKundratice - Henrietta (Kundratitz - Henriettens Ruhe) (Kundratitz) a Sebuzína Sebuzín (Sebusein)Sebuzín (Sebusein) - měřítko 1:50.000 - návrh a kresba: Carl Kroitzsch, Ústí nad Labem Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe)Ústí n. LabemA) Ústí nad Labem. - vlastnictví horského spolku Gebirgsverein Aussig Heimatfreunde Aussig - vydalo (1900 - 39) teplicko-šanovské knihkupectví Adolfa Beckera (Ad. Becker's Buchhandlung) - Eduard Miksch (*5. 10. 1867 Ústí nad Labem - †21. 7. 1952 Bayreuth), obchodník knihami a uměním, Dlouhá ulice (Lange Gasse) č. 2., Ústí nad Labem

Turistická mapa údolí Labe a přilehlého Středo- i Krušnohoří - 6. úplně přepracované vydání - měřítko 1:75.000 - vydal horský spolek Gebirgsverein Aussig (1900 - 34) - návrh a kresba: Franz Paul, kartografický ateliér, Litoměřice - s vloženými mapkami: Turistické značení od Ústí (Aussig) po Zálezly (Salesel) - měřítko 1:150.000 - a Přehledný plán města Ústí - měřítko 1:20.000. Vlastník manuskriptu: horský spolek Gebirgsverein Aussig s vyhrazením všech práv. Litografie a tisk: Tiskárna Bergman Česká Lípa (Böhmisch Leipa). Nakladatel: teplicko-šanovské knihkupectví Adolfa Beckera (Ad. Becker's Buchhandlung) - Eduard Miksch (*5. 10. 1867 Ústí nad Labem - †21. 7. 1952 Bayreuth), obchodník knihami a uměním, Dlouhá ulice (Lange Gasse) č. 2., Ústí nad Labem. Turistická mapa údolí Labe a přilehlého Středo- i Krušnohoří - 6. úplně přepracované vydání - měřítko 1:75.000 - vydal horský spolek Gebirgsverein Aussig (1900 - 34) - návrh a kresba: Franz Paul, kartografický ateliér, Litoměřice - s vloženými mapkami: Turistické značení od Ústí (Aussig) po Zálezly (Salesel) - měřítko 1:150.000 - a Přehledný plán města Ústí - měřítko 1:20.000. Vlastník manuskriptu: horský spolek Gebirgsverein Aussig s vyhrazením všech práv. Litografie a tisk: Tiskárna Bergman Česká Lípa (Böhmisch Leipa). Nakladatel: teplicko-šanovské knihkupectví Adolfa Beckera (Ad. Becker's Buchhandlung) - Eduard Miksch (*5. 10. 1867 Ústí nad Labem - †21. 7. 1952 Bayreuth), obchodník knihami a uměním, Dlouhá ulice (Lange Gasse) č. 2., Ústí nad Labem.

Meinhold Karte: Sächsisch-Böhmische Schweiz (Meinholdova mapa: Sasko-české Švýcarsko) Meinholdova mapa: Sasko-české Švýcarsko - měřítko 1:75000 - malé vydání (kol. r. 1940) - litografie, tisk a náklad: firma Carl Christian Meinhold & Synové, s. r. o. v Drážďanech (pod právní ochranou)
Meinhold Karte: Sächsisch-Böhmische Schweiz - Maßstab 1:75000 - kleine Ausgabe (um 1940) - Lith. Druck u. Verlag von C. C. Meinhold u. Söhne, G.m.b.H. Dresden-A (Mit gesetzlichem Schutze)