Dr. med. Johann HilleMUDr. Johann Hille (*20. 11. 1852 Velký Šenov [Groß Schönau] - †12. 6. 1925 Krásná Lípa) - Syn výrobců stuh Augusta (*5. 10. 1809 Šenov - †10. 4. 1855 Šenov) a Magdaleny Hille, roz. Jäckel (*30. 12. 1815 Šenov - †30. 10. 1889 Šenov); bratři: producenti stuhového zboží Augustin (*1. 10. 1841 Šenov - †16. 2. 1874 Šenov) a Alois Hille (*7. 2. 1851 Šenov čp. 114 - †19. 3. 1916 Šenov) a farář Josef Hille (*2. 3. 1849 Šenov - †30. 10. 1909); dědeček, výrobce stuh a školník Franz Josef Hille (*23. 11. 1780 Šenov čp. 114 - †4. 4. 1852 Šenov), byl bratrem 11. litoměřického biskupa (1832 - 65): Augustin Bartoloměj Hille (*2. 12. 1786 Velký Šenov - †26. 4. 1865 Litoměřice). Johann Hille přijal křest v Šenově v pondělí 21. 11. 1852, zde se také v úterý 21. 6. 1880 poprvé oženil s Marií Elisabeth (*16. 8. 1859 Währing - †23. 12. 1919 Krásná Lípa), s níž měl 3 děti: Johann Hille (*7. 8. 1881 Horní Chřibská [Ober-Kreibitz] - †25. 12. 1954 Cáhlov [Freistadt]), Maria Hille (*1882 Horní Chřibská [Ober-Kreibitz]) a Artur Hille (*22. 7. 1890 Krásná Lípa - †26. 11. 1931 Dubí [Eichwald]). Druhou manželkou se mu v pondělí 19. 9. 1921 stala Theresia Anna (*16. 6. 1863 Krásná Lípa - †1937 Liberec [Reichenberg]). Pohřben byl v pondělí 15. 6. 1925 v Krásném Buku Krásný Buk (Schönbüchel) Schönbüchel.
Jakožto spoluzakladatel byl prvotním a dlouholetým vedoucím Horského spolku pro nejsevernější Čechy (Gebirgsverein für das nördlichste Böhmen) zvolen v sobotu 13. 9. 1885 v sále krásnolipského novorenesančního restaurantu Deutsches Haus (Hotel Beseda) postaveného na nynějším Křinickém náměstí v l. 1883 - 84. Funkci vykonával nepřetržitě po 40 let. Spolek (už v prvním roce měl 7 odborů a 327 členů) se významně podílel na rozvoji turistiky nejen v blízkém okolí. Vytvořil a upravil řadu značených cest, vystavěl horskou chatu (Bergbaude) a rozhlednu na Vlčí hoře Vlčí HoraVLČÍ HORA (Wolfsberg) (Wolfsbergspitze, Wolfsberg) Wolfsberg, rozhlednu na Jedlové JedlováJedlová (Tannenberg) Tannenberg, chatu (Almhütte = salaš) na Dymníku Dymník (Rauchberg) RauchbergDymník (Rauchberg), hostinec (Spitzbergbaude) s rozhlednou na varnsdorfském Špičáku Špičák u Varnsdorfu (Spitzberg) Špičák bei Varnsdorf (Spitzberg bei Warnsdorf), hotel (Berggasthaus) "Onkel Toms Hütte" a vyhlídkovou věž na Tanečnici TANEČNICE (Tanzplan)Tanečnice - TanzplanTanečnice (Tanzplan) Tanzplan, Turistický most (Touristenbrücke) v Kyjovském údolí (Khaatal), finančním příspěvkem podpořili zřízení železniční stanice Nová Huť Nová Huť (H. St. Neuhütte) atp. Sekce působivší ve Svoru Svor (Röhrsdorf) Röhrsdorf bei Zwickau, jež se mj. starala se o Klíč Klíč (Kleis) Kleis, vytyčila na vrchol druhou cestu, kterou k poctě předsedy pojmenovala "Dr. Hille-Weg". V neděli 13. 9. 1925 byla k uctění jeho památky v rámci oslav 40. výročí existence sdružení v Kyjovském údolí (Khaatal) u Zadní Doubice Zadní DoubiceZadní DoubiceZadní Doubice (Hinterdaubitz) (Hinterdaubitz) Hinter-DaubitzZadní Doubice (Hinterdaubitz)Die Böhmische Mühle und Hinterdaubitz, poblíž ústí Bílého potoka (Weißbach) WeißbachtalKřinici (Kirnitzsch), odhalena do skály vsazená, 150kg pamětní deska, krátce po 2. světové válce vzala zasvé. O obnovu se v r. 2000 za pomoci pobočky spořitelny z Pirny (Perno, Pěrno, Pirno) zasloužil KČTKrásné Lípě (Schönlinde) Schönlinde a starosta německého Hinterhermsdorfu HINTERHERMSDORF, který dotaci zprostředkoval. Obec získala řadu cen, kromě zařazení do seznamu nejkrásnějších vsí Saska (Sachens Schönste Dörfer) obdržela r. 2002 evropské uznání za obnovu vesnického sídla Europäischer Dorferneuerungspreis. Plaketa nese dvojjazyčný nápis: Poutníče z blízka i z dáli, pamatuj na zásluhy svých předků - Wanderer von nah und fern gedenke deiner wohlverdienten Vorfahren.

Dle sdělení šéfa Státního okresního archivu Děčín, Mgr. Jana Němce, je v příspěvku (Porträt) zveřejněném (č. 19 z r. 1967) krajanským časopisem Unser Niederland (Naše Nizozemí), oficiálním orgánem vysídlenců z Českého Nizozemí Šluknovský výběžek (Böhmisches Niederland) Böhmisches Niederland - tzn. tehdejších okresů Lipová Lipová (Hainspach)Lipová (Hainspach) Hainspach, Rumburk (Romjbor, Rumburg) Rumburg (Stadt), Šluknov (Słanknow, Schluckenau) Schluckenau a Varnsdorf (Warnoćicy, Warnsdorf) Warnsdorf, který vydává i rediguje Johannes LiesselMnichově (München) - mylně otištěna fotografie k článku pojednávajícím o shodou okolností stejnojmenné osobnosti, jíž je historik Johann Hille. Regionem se též zaobírá vlastivědné muzeum severočeského Nizozemí (Heimatmuseum des Nordböhmischen Niederlandes) Heimatmuseum Nordböhmisches Niederlandbádensko-württemberském Böblingenu.